INFO

Uwaga: Językiem roboczym Come CloSeR Show jest polski. Wszystkie prezentacje i wystąpienia będą jednak tłumaczone symultanicznie na język angielski.

10:00 – 10:30

Otwarcie wydarzenia, powitanie gości i wystąpienia zaproszonych przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych.

10:30 – 11:00

Wprowadzenie do publikacji “Dostępna firma, dostępne otoczenie” w nawiązaniu do deklaracji “Biznes bliżej niepełnosprawności” podpisanej na Come CloSeR Show 2016. Omówienie wskazówek zawartych w przewodniku dla firm chcących być dostępnymi wobec specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność podczas pracy, a chcą dalej być aktywni w firmie.

11:30 – 13:00

Dostępna firma, dostępne otoczenie – dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i edukacyjnych z udziałem publiczności Come Closer Show 2017.

14:00 – 14:30

“Jak prezes z prezesem live” – spontaniczna dyskusja o roli różnorodności, innowacjach społecznych i Menedżerach Jutra.

14:30 – 15:00

Employer Branding – Innowatorzy, społecznicy, Menedżerowie Jutra – czy to jest ważne dla marki, jak ich znaleźć i dlaczego są nam potrzebni.
Ogłoszenie plebiscytu na Menedżera Jutra w kategorii niepełnosprawność i włączenie społeczne.

15:00 – 17:00

Come CloSeR cafe i networking
Zdrowie psychiczne pracownika – teraźniejszość, czy wyzwanie przyszłości?
Warsztaty przy kawie poświęcone problemom adaptacyjnym pracowników, work-life balance i wellbeing.

17:00 – 18:00

Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Inżynierii Miejskiej – dla chętnych.