Come Closer Show 2016

14 i 15 kwietnia w Krakowie odbyło się Come CloSeR Show 2016. Prezentujemy materiały i multimedia z tego wydarzenia.

Zobacz wideo z audiodeskrypcją do Come CloSeR Show 2016:

Zobacz relację zdjęciową z edycji Come Closer Show 2016:

Come CloSeR Show rozpoczęło się od ogłoszenia deklaracji Biznes bliżej niepełnosprawności.

Terri Gerosa z Citibank oraz Jolanta Jaworska z IBM Polska podpisały dokument w imieniu Stowarzyszenia Liderów Usług dla Biznesu ABSL.

Zobacz treść deklaracji

Medycznie czy społecznie?

Małgorzata Perdeus-Białek, MOFFIN

Małgorzata Perdeus-Białek z Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN przedstawiła zjawisko budowania świadomości niepełnosprawności w firmie i pokazała, jak za pomocą takiego procesu można zmieniać zespół. W szczególności zostały omówione najczęściej pojawiające się podczas szkoleń pracowników i menedżerów stereotypy myślenia o niepełnosprawności zakorzenione w tzw. modelu medycznym, które utrudniają racjonalne spojrzenie na codzienne funkcjonowanie osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami w firmie. Małgorzata ukazała możliwość innego myślenia, opartego o tzw. model społeczny, które opiera się o zrównoważone prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnościami.

Pobierz prezentację w pdf
Pobierz prezentację w Power Point

Uwaga: Materiał z prezentacji może być wykorzystywany wyłącznie z podaniem źródła i autora.

WIN with Capgemini

Karolina Długosz, Capgemini Polska

W prezentacji zostały przedstawione doświadczenia z ponad dwuletniej realizacji programu “Win with Capgemini” mającego na celu zatrudnianie osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami w polskich oddziałach firmy Capgemini. Karolina ukazała pozytywne strony programu we wpływie na zespoły pracownicze i ich liderów, a także omówiła trudności wynikające z tego procesu pokazujące, że nie jest to program typu quick win. Zostały również zaprezentowane doświadczenia mogące być wskazówką dla innych firm: czego należy w takim procesie unikać, co można zrobić inaczej i lepiej, a co wprost może podlegać transferowi wiedzy, którą firma chce się podzielić ze wszystkimi zainteresowanymi.

Pobierz prezentację w pdf
Pobierz prezentację w Power Point

Uwaga: Materiał z prezentacji może być wykorzystywany wyłącznie z podaniem źródła i autora.

Dlaczego w CSR brakuje niepełnosprawności?

Tommy Wølk Andersen, Code of Care, Dania

Jeśli przyjrzymy się uważnie programom zaangażowania społecznego wielu firm, to są one nakierowane na obszary zaliczane do klasycznych działań CSR, ale bardzo rzadko wiążą się z włączaniem do zespołów pracowniczych osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego tak jest i co można zrobić, aby się to zmieniało?
Partnerstwo projektu CSR plus the missing D powstało, aby odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Menedżer Jutra – kto to taki? Panel dyskusyjny z udziałem publiczności

W tym panelu postawiliśmy pytania związane z osobami, które mogą mieć kluczowy wpływ na pozytywne zmiany w biznesie:

  • Kim według Ciebie jest Menedżer Jutra?
  • Dlaczego Menedżer Jutra jest bardzo istotny w procesie wdrażania dobrego CSR?
  • Jak motywować menedżerów do współpracy we wdrażaniu idei CSR+D?

W panelu moderowanym przez Ireneusza Białka z MOFFIN udział wzięli:

  • James Robey z Grupy Capgemini, Dyrektor ds. odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, Wielka Brytania,
  • Agnieszka Dejna z Browaru Spółdzielczego w Pucku, Polska,
  • Martin Turnau z Turnau Global Consulting, Polska,
  • Edyta Gałaszewska-Bogusz z Accenture Polska.

Ireneusz Białek – Kim jest Menedżer Jutra?
Agnieszka Dejna – Kim jest Menedżer Jutra?
Edyta Gałaszewska-Bogusz – Kim jest Menedżer Jutra? 
CSR w praktyce – co to jest? 
James Robey – Kim jest Menedżer Jutra?
Martin Turnau – Kim jest Menedżer Jutra?

15 kwietnia odbyły się prezentacje pod wspólnym tytułem CSR z bliska i z daleka:

Wczuj się i zwiedzaj w ciemnościach

Ctalents umożliwia swoim klientom zwiedzenie Amsterdamu w ciemności. Wszyscy mogą poczuć się tak, jak gdyby byli osobami niewidomymi poruszającymi się po tym mieście. Rodzi to mnóstwo śmiechu i jest świetną przygodą. Niepełnosprawni pracownicy Ctalents są znakomitymi przewodnikami w poruszaniu się w tych trudnych dla osób bez niepełnosprawności warunkach. Czy jednak to tylko dobra zabawa?

W tej prezentacji zostało ukazane, że warto być przez chwilę w sytuacji osoby z niepełnosprawnością, aby pobudzić swoją świadomość i dokonać refleksji o tym, jak budować przestrzeń wspólną, przyjazną, jak ze sobą współpracować, a nie wyręczać się. Dotyczyć to może swoistej przygody, jaką oferuje Ctalents w ciemnościach, ale także codziennego życia, funkcjonowania w przestrzeni publicznej i pracy. Właśnie dlatego dyskutowaliśmy o tym w gronie menedżerów.

Człowiek niewidzący wszechświata

Ludzie żyją na małej planecie. Widziana z kosmosu jest bardzo niebieska i pełna dowodów na to, że istnieje na niej życie. Jedynie garstce istot ludzkich dane jest zobaczyć ten rzadki spektakl na własne oczy. Wszyscy jednak możemy poczuć cudowne zdziwienie niezwykle pięknymi obrazami Ziemi i naszego wszechświata, jakie dają nam sztuczne oczy teleskopów. Wraz z postępem cywilizacji ludzkość coraz mniej postrzega rzeczywiste znaczenie bycia istotą „ludzką” we wszechświecie, gdzie może żyć mnóstwo bardzo różnorakich istot żywych, przypuszczalnie rozwijających się z powodzeniem niezależnie od miejsca, wszystkie z gwiezdnego pyłu, tak jak my. Tę żywą wiedzę trzeba utrzymywać przy życiu, jednak zagraża jej obecnie rosnący problem zanieczyszczenia światłem. Większość ludności na Ziemi nie może dojrzeć gwiazd, co prowadzi do coraz większego braku świadomości lub zainteresowania tym, co istnieje poza naszą planetą, skąd się wzięliśmy, czemu tu jesteśmy czy nawet, co ważniejsze, co jest konieczne do przetrwania naszego gatunku. Dla rozwiązania tego problemu kluczowe znaczenie ma edukacja. Inspirowanie młodego pokolenia do badania cudów wszechświata jest bardzo ważne i musi się rozpocząć na bardzo wczesnym etapie przekazywania wiedzy naukowej. Jednak jaka jest w tym scenariuszu rola osób niepełnosprawnych? Otóż na przykładzie najmniej oczekiwanej grupy ludzi, która mogłaby przy tym zadaniu odegrać istotną rolę, na początek pokazujemy, jak niewidomi nauczyciele, pracownicy ośrodków badawczych i inni pedagodzy mogą wszystko zmienić. Astronomię wszyscy znają jako naukę, która daje nam piękne obrazy, jednak tak naprawdę chodzi w niej wyłącznie o liczby. Podczas prezentacji ta teza została pogłębiona.

Piwo, które warzy więcej

„Można robić różne rzeczy, ale najlepiej robić to, co się kocha” – mówiła Agnieszka. W pracy musimy czuć jakąś wartość i wcale nie chodzi tu o pieniądze. Browar zatrudnia 90% osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jego działalność broni się jakością produktu. To lokalne, dobre piwo. Produkt jest kupowany przez klienta biznesowego. Oni się z nim utożsamiają, chcą go kupować, uważają, że uczestniczą w ten sposób w dobrej sprawie. Jest to pierwszy tego rodzaju browar w Polsce, a szósty na świecie i to go wyróżnia. Od niedawna ma pełną zdolność produkcyjną, bo osiem tysięcy litrów. Sprzęt jest dostosowany do możliwości niepełnosprawnych pracowników. To była prezentacja omawiająca biznesowy sukces, ale i opisująca trudności, przez jakie trzeba było przejść, aby najtrudniejsza grupa osób z niepełnosprawnością miała stabilne zatrudnienie.

Warsztaty Come CloSeR Cafe

Podczas warsztatów dyskutowaliśmy wszelkie aspekty dotyczące wyzwań związanych z włączaniem osób niepełnosprawnych do zespołów pracowniczych w firmach. Menedżerowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, zadawali pytania, mówili o trudnościach natury mentalnej i prawnej. Warsztaty wyzwoliły dużą energię uczestników i motywację do współdziałania grupy roboczej Come CloSeR to Disability.