25 i 26 maja w Krakowie odbyło się Come CloSeR Show 2017. Prezentujemy materiały i multimedia z tego wydarzenia.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie Show: zabytkowy tramwaj w zajezdni, obok Yves Veulliet, Ireneusz Białek i Małgorzata Perdeus-Białek.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie Show: zabytkowy tramwaj w zajezdni, obok Yves Veulliet, Ireneusz Białek i Małgorzata Perdeus-Białek.

Gości powitał Ireneusz Białek, Prezes i twórca Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN. W tej części głos zabrali także przedstawiciele firm sponsorskich – Aleksandra Ossowska-Owczarczyk z Roche Polska i Prezes Shell Polska Piotr Dziwok. Następnie wystąpił Poseł do parlamentu Europejskiego Marek Plura oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal. Wszyscy mówcy zgodzili się, że temat tegorocznego wydarzenia, czyli “Dostępna firma w dostępnym otoczeniu” powinien łączyć ze sobą sektor biznesu z działaniami jednostek publicznych, takich jak samorządy i uczelnie oraz organizacji pozarządowych.

Podkreślali oni, że Come CloSeR Show to okazja do spotkania w uroczym miejscu pasjonatów CSR, a zwłaszcza idei różnorodności oraz dyskusji w znakomitej atmosferze tworzonej przez uczestników. Prezes Shell Polska ogłosił też plebiscyt na Menedżera Jutra w obszarze niepełnosprawności i włączenia społecznego mówiąc, że menedżerowie i pracownicy powinni mieć wpływ na wybór i wyróżnienie tych osób, które przyczyniają się w praktyce do tego, aby firma była rzeczywiście dostępna do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem plebiscytu będzie Fundacja MOFFIN.

 

Następnie Dorota Piotrowska ze Strefy Job, Karolina Długosz z Capgemini Polska oraz Justyna Cuże z Task Force Come CloSeR to Disability zaprezentowały przewodnik dla firm “Dostępna firma, dostępne otoczenie”. Przewodnik został wydany przez Fundację MOFFIN, a jego zawartość została opracowana przez menedżerów, menedżerki firm i ekspertów społecznych specjalizujących się w problematyce niepełnosprawności. Wszyscy oni zaangażowani byli w pracę Task Force Come CloSeR to Disability, czyli grupy powołanej do życia deklaracją “Biznes bliżej niepełnosprawności”, podpisanej na Come CloSeR Show w roku 2016. Przewodnik zawiera, zebrane w jednym miejscu, cenne wskazówki dla firm chcących w praktyce realizować politykę włączania osób niepełnosprawnych do zespołów pracowniczych. Niewątpliwą jego zaletą jest fakt, że napisany jest on językiem jasnym i zrozumiałym, a także został bogato zilustrowany.

 

Pod hasłem “Dostępna firma, dostępne otoczenie” odbył się także panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Konrad Rychlewski z Google, Jesse Cortez z Hewlett Packard Enterprise, Yves Veulliet z IBM, Poseł Marek Plura, Aleksandra Ossowska-Owczarczyk z Roche Polska i Robert Salisz z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Wokół tematu dostępnej firmy, którą moderował Ireneusz Białek z Fundacji MOFFIN, wywiązała się żywa i bardzo ciekawa debata z dużym udziałem publiczności. Pomimo różnorodnych stanowisk, panował jednak consensus co do zasadniczego kierunku zmian w firmach – powinny one zdecydowanie tworzyć warunki do wdrażania równych szans dla wszystkich, ale ich otoczenie społeczne także musi służyć idei dostępności, choćby poprzez edukację włączającą i niwelowanie wszelkich barier istniejących wokół firm.

“Jak prezes z prezesem” to rozmowy pomiędzy prezesami firm a prezesami innowacyjnych organizacji społecznych. Cykl ten wymyśliła i realizuje Fundacja Ashoka w ramach inicjatywy “Prezesi wolontariusze”. O działalności Ashoki opowiedziała uczestnikom Come CloSeR Show Martyna Rubinowska podkreślając, że po raz pierwszy prezesi będą rozmawiać nie w gabinetach, ale z udziałem publiczności.

Tak też się stało. O roli zaangażowania społecznego firm, relacji pomiędzy małą organizacją a dużą, międzynarodową firmą i współczesnym kapitalizmie dyskutowali Marek Grodziński, Wiceprezes Zarządu Związku Liderów Usług Biznesowych w Polsce oraz Ireneusz Białek, Prezes i twórca Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN.

Jedną z rzeczy, która kojarzy się z dobrą atmosferą Come CloSeR Show jest znakomita kawa. Z jej filiżanką czy też kubkiem staramy się podejmować także i trudniejsze tematy. W tym roku były to problemy adaptacyjne pracowników, ich dobrostan i jego utrzymanie, a także wypalenie zawodowe, depresja i inne zaburzenia natury psychicznej.

Tematowi temu pomocne były z pewnością rysunki Oli Krawczyk wykonane techniką Graphic Recording, prezentujemy je także i tu.

Come CloSeR Show to także sesja “CSR from near and far” i tym razem mieliśmy gości z bardzo daleka, bo z Indii i Stanów Zjednoczonych. Stamtąd przyjechali do Krakowa Anurag Pratap odpowiedzialny za CSR w Capgemini India oraz Jesse Cortez, kierujący globalnymi procesami związanymi z różnorodnością i włączeniem społecznym w Hewlett Packard Enterprise.

 

Laura Fabbri i Nina Kaczmarczyk z Cisco opowiedziały o działaniach firmy w obszarze różnorodności, a Janet Pope z grupy Capgemini o nieuświadomionych uprzedzeniach. Bardzo szerokie spojrzenie na CSR, rys historyczny idei przedstawiła w błyskotliwej prezentacji Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a jednocześnie badaczka i znawczyni tematu prof. Janina Filek.

Nie zapomnieliśmy też o kulturze, która towarzyszy nam zawsze podczas Come CloSeR Show. O szerokim do niej dostępie opowiadała Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka prezentując flagowy projekt tej organizacji “Adapter” oraz Lech Kolasiński z Fundacji MOFFIN opowiadający o programie adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i starszych Światłoryt. Do tego tematu niewątpliwie będziemy powracać w kolejnych edycjach wydarzenia, a kultura zawsze będzie z nami obecna. Nie mogłoby być inaczej na terenie należącym do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Nie prezentujemy tu materiałów z części spotkań o charakterze mniej formalnym, ale możecie nam wierzyć, że uczestnicy Come CloSeR Show również świetnie się bawią, bo połączenie wysokiej jakości prezentacji, networking i zabawa to istota Show. Zapraszamy na kolejną jego edycję w 2018 r. Śledźcie nas na Facebooku i Linkedin i dołączcie do Menedżerów Jutra.

Publikacja elektroniczna Przewodnika "Dostępna firma- dostępne otoczenie"

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem w wersji elektronicznej

Przewodnik “Dostępna firma- dostępne otoczenie” jest objęty licencją Creative Commons

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska