Task Force Come Closer to Disability

Task Force Come CloSeR to Disability to grupa utworzona po Come CloSeR Show 2016 na podstawie podpisanej wówczas deklaracji „Biznes bliżej niepełnosprawności”.

W grupie reprezentowanych jest kilkanaście firm o zasięgu międzynarodowym oraz pracują w niej eksperci niezależni specjalizujący się w zagadnieniach związanych z różnorodnością i niepełnosprawnością.

Grupa opracowała przewodnik Dostępna firma, dostępne otoczenie, zawierający wskazówki dla firm, jak skutecznie wdrażać w praktyce proces włączania osób z różnorodnymi  niepełnosprawnościami do zespołów pracowniczych z korzyścią dla tych osób, firm i społeczeństwa. Publikacja ta została ogłoszona podczas Come CloSeR Show 2017.

Członkowie Task force Come CloSeR to Disability:

portrety TASK FORCE

 

 

Karolina Długosz, Capgemini

Ireneusz Białek, MOFFIN

Katarzyna Duraj-Per, MOFFIN

Nina Kaczmarczyk,  Cisco

Alicja Sojka, Credit Suisse

Karolina Zimak, Credit Suisse

Agnieszka Śliwka, Credit Suisse

Aneta Turska, ABB

Izabela Mach, Shell

Katarzyna Lampart, Shell Business Operations

Magdalena Makowska (Sorówka), IKEA Business Service Center

Konrad Rychlewski, Google

Małgorzata Perdeus-Białek, MOFFIN

Anna Wandzel, ekspertka

Katarzyna Szczudlińska-Urban, Roche.

 

 

Członkowie grupy Task Force Come Closer to Disability

Członkowie grupy Task Force Come Closer to Disability obecni na spotkaniu w Poznaniu (marzec 2017), od lewej: Konrad Rychlewski, Google; Karolina Długosz, Capgemini; Katarzyna Duraj-Per, MOFFIN; Katarzyna Szczudlińska-Urban, Roche; Monika Sztandera, HP; Dorota Piotrowska, Grupa Job; Ireneusz Białek, MOFFIN; Magdalena Makowska (Sorówka), IKEA Business Service Center; Nina Kaczmarczyk, Cisco; Agnieszka Sznajder, ekspertka zewnętrzna; Justyna Cuże, ekspertka zewnętrzna; Anna Wandzel, ekspertka zewnętrzna; Małgorzata Perdeus-Białek, MOFFIN.

 

Publikacja elektroniczna Przewodnika "Dostępna firma- dostępne otoczenie"

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem w wersji elektronicznej

Przewodnik “Dostępna firma- dostępne otoczenie” jest objęty licencją Creative Commons

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

Premiera publikacji odbyła się 25 maja podczas Come CloSeR Show 2017

Partnerzy publikacji Dostępna firma, dostępne otoczenie.

logo ABSL, Capgemini, Cisco, Google, Grupa Job, HP, IKEA, Roche