Dostępna firma, dostępne otoczenie – dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i edukacyjnych z udziałem publiczności Come Closer Show 2017.