Employer Branding – Innowatorzy, społecznicy, Menedżerowie Jutra – czy to jest ważne dla marki, jak ich znaleźć i dlaczego są nam potrzebni.
Ogłoszenie plebiscytu na Menedżera Jutra w kategorii niepełnosprawność i włączenie społeczne.