Come CloSeR cafe i networking
Zdrowie psychiczne pracownika – teraźniejszość, czy wyzwanie przyszłości?
Warsztaty przy kawie poświęcone problemom adaptacyjnym pracowników, work-life balance i wellbeing.