Uwaga: Językiem roboczym Come CloSeR Show jest polski. Wszystkie prezentacje i wystąpienia będą jednak tłumaczone symultanicznie na język angielski.