To wydarzenie wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel 8 - wzrost gospodarczy i godna praca   Cel 10 - mniej nierówności