Organizator Come Closer Show

Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN to ekspercki think tank skupiający pasjonatów idei zaangażowania społecznego biznesu, a w szczególności włączania do zespołów pracowniczych osób z grup słabszych i wykluczanych. To ambitne i długofalowe zadanie realizujemy we współpracy z partnerami z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz dzielimy się doświadczeniami w tym obszarze ze wszystkimi, którzy widzą przyszłość w tworzeniu różnorodnych i dobrze współpracujących ze sobą zespołów, niezależnie od cech takich jak niepełnosprawność, wiek, pochodzenie czy poglądy. Wierzymy, że tak budowana różnorodność to bogactwo i potencjał firmy, a nie problem.

Współdziałamy ze wszystkimi podmiotami prywatnymi i publicznymi, które w swoim codziennym działaniu stawiają na zrównoważony rozwój jako metodę budowy swojego potencjału. Staramy się łączyć w tym zakresie wysiłki różnych firm i mamy nadzieję, że będą się w ten proces włączać podmioty publiczne, bo dostępna firma oznacza również konieczność tworzenia dostępnego otoczenia.

Więcej o Fundacji MOFFIN

Kraków